Leman Desiccant powder, Silica gel, Clay

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Man: 0918928028

Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Như: 0949 11 7676

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết Website

http://lemangroup.vn

Chuyên cung cấp các dịch vụ & giải pháp về Logistics. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn & hỗ trợ!

Chi tiết bài viết

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

www.manle.vn

1. Thu thập thông tin

Khi Khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại www.manle.vn, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch;

Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. www.manle.vn

không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

 

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

www.manle.vn có quyền sử dụng các thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu của Khách hàng khi truy cập vào www.manle.vn;
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách hàng với www.manle.vn;
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạ động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạ động giả mạo nhận dạng của Khách hàng trên www.manle.vn;
  • Địa chỉ của quý khách chỉ được dùng để www.manle.vn thực thiện việc giao hàng mà quý khách đã đặt trên website www.manle.vn;
  • Giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề.
  •  Cung cấp những thông tin mới nhất của website.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình khuyến mãi.
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên www.manle.vn, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.  

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân khách hàng trong nội bộ cơ sở. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho bất kì một bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp:

- Chúng tôi được sự đồng ý của khách hàng hoặc đã thông báo và được cho phép từ trước của Quý khách.

- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiệ đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

- Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời đểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc nhữg cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống của chúng tôi cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Việ thu thập và quản lý thông tin cá nhân của khách hàng được thực hiện bởi www.manle.vn. Chúng tôi sẽ không giao quyền thu thập và quản lý thông tin cho bất kì một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

 

6. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH LEMAN

Mã số doanh nghiệp: 0312118744

Ngườ đại diện: Lê Minh Mẫn

Trụ sở tại: 10 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918 928 028

7. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, đều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.manle.vn thực hiện việc này.

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại có thể được gửi trực tuyến qua website của chúng tôi www.manle.vn, email, số điện thoại hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 Chúng tôi có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đo và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.

 9. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.manle.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép, sử dụng thông tin trái phép, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

 Trường hợp server lưu trữ thông tin của khách hàng bị tấn công dẫn đến mất mất hoặc lộ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng đều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

 10. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các Đều khoản và đều kiện và Quy định về bảo mật thông tin của chúng tôi. 

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sử Quy định Bảo mật bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của chúng tôi hoặc do yêu cầu của pháp luật. Mọi sự thay đổi này đều được đăng trên trang website của chúng tôi.

Các bài viết khác